Agihan Zakat

Statistik Agihan Zakat Negeri Kedah

Dari tahun 2000 hingga tahun 2014*
  • ribbon portfolio

    Carta Pecahan Agihan Zakat Mengikut Asnaf

    gambar-rajah

  • ribbon portfolio

    Statistik Agihan Dari Tahun 2000-2014*

    gambar-rajah